Champignonketen

De compost waarop champignons worden geteeld is een cradle to cradle product. Wat voor andere bedrijven afval is, is voor AMCO en CNC Grondstoffen het startpunt. Jaarlijks verwerken we meer dan 600.000 ton reststromen in de vorm van paardenmest, kippenmest, gips en stro tot hoogwaardig champignonsubstraat. Zo leveren we een bijdrage aan een duurzame samenleving waarin afval nuttig wordt hergebruikt.

De geavanceerde composteringsfabriek van CNC Grondstoffen in Moerdijk
De compostproductie vindt volledig indoor plaats waardoor CNC Grondstoffen in staat is om uittredende ammoniakgassen in hightech luchtwassers vrijwel volledig af te vangen. De teruggewonnen ammoniak wordt 100% hergebruikt in de productieprocessen. Om ongewenste geuren af te vangen, maakt CNC Grondstoffen gebruik van biobedden. Deze zijn gevuld met boomschors dat van nature micro-organismen herbergt die geurstoffen opnemen.

Het lossen van paardenmest in Moerdijk
Het produceren van compost is een is een intensief proces van circa 3 weken. Het begint met een kritische selectie en laboratoriumcontrole van de grondstoffen. We werken alleen met ingrediënten die aan de strengste eisen voldoen. Een goede structuur van het stro is belangrijk.
Fase 1 compost

Het productieproces van de doorgroeide compost bestaat uit 3 fases. In de eerste fase wordt de paardenmest gemengd met stro, kippenmest en gips. Dit mengsel gaat naar een tunnel waar de temperatuur door natuurlijke broei oploopt tot bijna 80°C.

Fase 2 compost
Bij de start van de tweede fase brengen we de compost over naar een nieuwe tunnel. We regelen de temperatuur in het mengsel tussen 45 en 50°C en zorgen voor voldoende zuurstoftoevoer. Na 5 tot 6 dagen is de compost omgezet tot een voedingsbodem waarin het champignonmycelium zich goed thuis voelt. De compost wordt afgekoeld naar een temperatuur van 25°C en is nu klaar om te worden geënt.
Fase 3 compost

Aan het begin van de derde fase wordt de compost geënt met het mycelium van de champignon: het zogenaamde broed. Broed bestaat uit gesteriliseerde graankorrels die zijn overgroeid met champignonmycelium. Na het enten gaat de compost in een schone tunnel waar het mycelium vervolgens vanaf de graankorrels in de compost groeit. Na circa 2 weken is de compost volledig doorgroeid met mycelium en klaar om bij de champignontelers te worden afgeleverd.

Het vullen van de champignonbedden
Gespecialiseerde machinisten lossen de compost en dekaarde in de kweekcellen met zogenaamde GVA-machines voor het gelijktijdig vullen en afdekken van de compost.
Een vers gevuld champignonbed
Onderop de compost en bovenop een laagje dekaarde. Dekaarde is onmisbaar om het champignonmycelium knoppen te laten vormen.
Oogstrijpe champignons
In de teeltruimte wordt met behulp van temperatuur en luchtvochtigheid in de eerste week na het vullen van de champignonbedden de zomer nagebootst en in de tweede week na het vullen de herfst. In de derde week kan de eerste vlucht champignons worden geoogst. Van ieder bed worden twee of drie vluchten geoogst.
Bodemverbeteraar
Na de champignonteelt is de champost bruikbaar als hoogwaardige bodemverbeteraar in de landbouw. Afval = grondstof.